Kontakta oss


Till oss på Kvinnojouren kan du vända dig när du vill prata med någon och få råd och stöd.
Här möter du förståelse och hjälp till självhjälp. Det betyder att vi stödjer dig i dina egna beslut.
Här kan du som utsatts för våld i en nära relation få:

  • Råd och stöd
  • Praktisk hjälp
  • Anonymitet

Vi har naturligtvis tystnadsplikt och du får vara anonym!
För äldre kvinnor finns tantjouren, se flik ovan.
För yngre tjejer finns också Tjejjouren i Norrköping.

Skyddat boende?

Behöver du ett skyddat boende så samarbetar vi med Norrköpings kommun.
Kommunen ansvarar för Frideborgs skyddade boende.
Kontaktar boendet gör du på telefon 011-16 27 01. Fr.o.m. 1/11-16 byter Frideborg telefonnummer. Nya numret 011-15 63 64
Frideborgs hemsida
http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/barn-ungdom/frideborg/skyddat-boende/


Kontakta oss

Så här kan du kontakta oss:
Tisdagar och torsdagar kl. 17:00-21:00
på mobiltel:  0725-18 38 11
Du kan även skicka e-post till oss på adressen:
mailto:kvinnojouren.norrkoping@roks.se
Lämna sidan snabbt

Länkar

Moderorganisationen Roks: http://www.roks.se

 Kvinnojouren i Linköping: http://www.ellinor.se/

 Tjejjouren i Norrköping: http://www.tjejjourennorrkoping.se

 Terrafem. En Kvinnojour för dig som inte talar svenska
http://www.terrafem.org
Kvinnojouren i Norrköping, Box 3251, 60003 Norrköping - E-post:kvinnojouren.norrkoping@roks.se - Postgiro: 83 24 12-1 - Jourtelefon: 0725-183811 - Telefontider: Ti & To 17:00-21:00