Ideologi

Mäns våld mot kvinnor
Inom kvinnorörelsen ser vi mäns våld mot kvinnor som ett stort folkhälsoproblem.

Inte ett individproblem som kan förklaras med svartsjuka, sinnessjuka män eller provocerande kvinnor. 

Världshälsoorganisationen (WHO) säger att mäns våld är det tredje största hotet mot kvinnors hälsa i världen idag. Våldet finns i alla kulturer, religioner och samhällsklasser.

Det finns flera förklaringsmodeller till varför vissa män/killar misshandlar och våldtar kvinnor/tjejer. En av dessa säger att det beror på att vi inte lever i ett jämställt samhälle. Män som grupp är överordnade kvinnor som grupp i samhället idag. Mannen ses fortfarande som norm och kvinnan som undantag eller det andra könet.

Den tanken har Kvinnojouren i Norrköping tagit till sig. Vi anser alltså att mäns våld mot kvinnor är ett symptom på den könsmaktsstruktur som råder i samhället.

Våld i andra nära relationer
Även inom samkönade relationer och inom familjer förekommer våld. Naturligtvis finns Kvinnojouren till också för de kvinnor och barn som råkar ut för detta.Kvinnojouren i Norrköping, Box 3251, 60003 Norrköping - E-post:kvinnojouren.norrkoping@roks.se - Postgiro: 83 24 12-1 - Jourtelefon: 0725-183811 - Telefontider: Ti & To 17:00-21:00