Jourverksamheten

Kvinnojourerna bygger på ideellt arbetande kvinnor och vi behöver bli fler...

Vi ordnar grundutbildningar för de som är intresserade av att stödja och på andra sätt hjälpa utsatta kvinnor och barn.


Historik

I slutet av 1970-talet uppmärksammades att många kvinnor utsattes för våld utan att samhället gjorde så mycket åt det. Kvinnor som engagerat sig i problemet började inse att om det skulle bli något gjort så fick de göra det själva.

De första kvinnojourerna i Sverige kom igång 1978 och redan 1981 startades Norrköpings kvinnojour och året efter Linköpings. Kvinnorna slöt sig samman för att erbjuda sina medsystrar skydd och stöd i utsatta situationer. I Östergötland finns det idag fyra kvinnojourer: i Norrköping, Linköping, Motala/Vadstena och Mjölby. Några av dessa kvinnojourer har även tjejjour.


Statistik

Mäns våld mot kvinnor

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, BRÅ, fram statistik kring mäns våld mot kvinnor. År 2013 gjordes 26 829 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år. Av dessa var 20 465 bekanta med offret.

I 16 770 fall inträffade misshandeln inomhus och i 3 695 fall utomhus

År 2013 anmäldes 2 138 fall av grov kvinnofridskränkning

År 2013 anmäldes 503 fall av olaga förföljelse (ett nytt brott) av kvinna 18 år och äldre.

 

Att arbeta som ideell jourkvinna 

Kvinnojouren ordnar grundutbildningar varje år för dig som vill göra en insats för att hjälpa utsatta kvinnor och barn!


Vill du jobba med oss måste du gå denna utbildning först. Om du själv varit utsatt för våld i nära relationer ska det ha gått minst tre år sedan det hände och att du färdigbearbetat dina upplevelser.

Vi kommer att starta nästa utbildning våren 2018, datum inte satt.

Är du intresserad av att vara med nästa gång vi startar vår kurs? Skicka ett mail till oss på kvinnojouren.norrkoping@roks.se.


Kvinnojouren i Norrköping, Box 3251, 60003 Norrköping - E-post:kvinnojouren.norrkoping@roks.se - Postgiro: 83 24 12-1 - Jourtelefon: 0725-183811 - Telefontider: Ti & To 17:00-21:00