Kvinnojouren i Norrköping

Kvinnojouren i Norrköping är en ideell förening - religiöst och partipolitiskt obunden. Vi arbetar mot såväl fysiskt som psykiskt, aktivt som passivt våld mot kvinnor genom att:

  • Informera om och påvisa det våld som existerar
  • Skapa debatt om kvinnoförtryckets bakgrund
  • Upprätthålla jourverksamhet för kvinnor i kris

Kvinnojouren har funnits i Norrköping sedan 1982. Vi har lång erfarenhet av mäns våld mot kvinnor och barn. Förutom att vi tidigare gett kvinnor och barn ett skyddat boende (något som nu drivs av Norrköpings kommun), arbetar vi opinionsbildande och informerar om det förtryck som kvinnor lever under.

Vi informerar om vår verksamhet till skolor, myndigheter och andra föreningar.

Två kvällar i veckan har vi en jourverksamhet som bemannas av tjejer/kvinnor som jobbar ideellt, och har den kunskap som behövs i mötet med utsatta kvinnor.

Vår moderorganisation på riksplan är Roks - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Vill du bli medlem eller vill du stödja oss ekonomiskt så är vårt postgironummer: 

83 24 12-1. Skriv namn och adress på din inbetalning!

Medlemsavgiften är 150 kr/år för enskild medlem och 200 kr/år för andra föreningar.


Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm
www.roks.se

Följ oss på: twitter.com/roksnytt,


ROKS på Facebook FacebookVi på jouren har fått veta att vår joursyster Signhild Blixt gått bort. Signhild var en av dem som var med och startade Kvinnojouren i Norrköping. Vi har kontaktats av fd anställda och tidigare hjälpsökande kvinnor för vilka Signhild betytt mycket. Vi minns henne med värme. Våra tankar går till hennes anhöriga.

Kvinnojouren i Norrköping, Box 3251, 60003 Norrköping - E-post:kvinnojouren.norrkoping@roks.se - Postgiro: 83 24 12-1 - Jourtelefon: 0725-183811 - Telefontider: Ti & To 17:00-21:00