Kvinnojourens sponsorer

Sedan 2016 har vi inlett ett samarbete med Comfort Hotel i Norrköping som i hoppas ska bli givande.

Kvinnojouren i Norrköping, Box 3251, 60003 Norrköping - E-post:kvinnojouren.norrkoping@roks.se - Postgiro: 83 24 12-1 - Jourtelefon: 0725-183811 - Telefontider: Ti & To 17:00-21:00