Tantjouren i Norrköping


Vi stöder äldre kvinnor som är utsatta för psykiskt eller fysiskt våld i en nära relation.


På telefon 0720-454561 når du oss dagligen.

Mail: tantjouren.norrkoping@gmail.com


Våldet går inte i pension

Våld mot äldre kvinnor är ett dolt problem.
Tantjouren är en del av Kvinnojouren i Norrköping. Vi arbetar ideellt för att ge stöd till äldre kvinnor som utsätts för våld i en nära relation. Vi är utbildade jourkvinnor och har stor kunskap om mäns våld mot kvinnor
  • Vi har telefonjour där medsystrar svarar. Vi kan ta emot för personliga stödsamtal
  • Vi har avgivit tystnadslöfte och har ingen rapportskyldighet till myndigheter
  • Vi kan erbjuda stöd vid myndighetskontakter, polisanmälningar och rättegångar

Våldet tar sig olika uttryck

  • Fysiskt våld
  • Känslomässiga övergrepp eller psykiskt våld
  • Sexuellt våld
  • Ekonomisk kontroll
  • Materiellt våld
  • Försummelse
  • Funktionshinderrelaterat våld


Kvinnojouren i Norrköping, Box 3251, 60003 Norrköping - E-post:kvinnojouren.norrkoping@roks.se - Postgiro: 83 24 12-1 - Jourtelefon: 0725-183811 - Telefontider: Ti & To 17:00-21:00